Emotietherapie

voor kind
en volwassene

Tarief en vergoedingen

Vanaf 1 januari 2024 kost een sessie € 85,- euro.

Ik ben aangesloten bij:

Wanneer je contact opneemt met je zorgverzekering om na te gaan of je een vergoeding zult ontvangen moet je de volgende codes vermelden.
Nr. VIV: 1907479A
Nr. RBCZ:505017R
AGB-codes: Ik ben als zorgverlener maar ook voor mijn praktijk: Het hart van Delfland in bezit van AGB-codes. 

Vergoeding

De sessies worden alleen (gedeeltelijk) vergoed wanneer je aanvullend verzekerd bent. Op mijn factuur staat: prestatiecode 24504 psychosociale therapie.
Ik val onder het kopje Integrale therapie. Wanneer je de volgende link aanklikt, kun je per zorgverzekering de aanvullende vergoedingen vinden:
www.zorgwijzer.nl/vergoeding/integrale-therapie#vergoeding

Helaas worden mijn behandelingen niet vergoed door DSW verzekeringen en Zorg en Zekerheid. Vanaf 1 januari 2022 vergoedt Zilveren Kruis kinderen onder de 18 jaar niet. 

Gemeentelijke zorg en vergoeding

Mijn zorgverlening bevindt zich op het gebied van de Zorgverzekeringswet. Hierdoor is het niet mogelijk op een lijst van zorgaanbieders te staan die via de gemeente wordt ingekocht. Deze zorgaanbieders (voornamelijk psychologen en orthopedagogen) vallen onder de wet Maatschappelijke Ondersteuning.

PGB

Wanneer je een persoonsgebonden budget (PGB) aanvraagt is het mogelijk dat mijn therapie in zijn geheel vergoed wordt.

Huisregels

 1. Je kunt uitsluitend contant of via pin betalen.
 2. Wanneer je verhinderd bent voor een afspraak, bel dan uiterlijk 24 uur van te voren af. Inspreken op het antwoordapparaat is ook in orde. Wanneer je later afbelt, wordt de sessie alsnog in rekening gebracht.
 3. Bij de uitvoering van de dienstverlening door mij is sprake van een inspanningsverplichting. Ik zal mijn uiterste best doen om samen tot het door de cliënt gewenste resultaat te komen. Er kan echter geen geneeskundige garantie worden gegeven.
  Iedere vorm van aansprakelijkheid die voortvloeit uit ontevredenheid over het niet behalen van dit resultaat, is uitgesloten, tenzij er aan de kant van mij (therapeut) sprake is van een zwaarwegende toerekenbare tekortkoming.
 4. Ik ben lid van de Vereniging Integrale Vitaliteitkunde (VIV) en daarmee houd ik me aan de VIV-praktijkcode en ethische code. Je dient voor behandeling een informed consent te ondertekenen.
 5. Ik heb geheimhoudingsplicht.
 6. Als lid van Vereniging Integrale Vitaliteitkunde beschik ik over een aansluiting bij een geschillencommissie complementaire behandelvormen (Cam Coöperatie) waardoor ik tegemoet kom aan de eis zoals die door de WKKGZ (Wet Kwaliteit, Klachten, Geschillen en Zorg) verplicht wordt gesteld.
 7. Heb je een klacht over de behandeling, dan is er sprake van drie stappen:

  • Een klacht wordt in eerste instantie bespreekbaar gemaakt door de cliënt bij mij.
  • Leid dat niet tot een oplossing dan komt de Klachtfunctionaris in actie. Download hieronder het klachtenreglement en het reglement tuchtrecht.
   klachtenreglement
   reglement tuchtrecht
  • Indien de Klachtfunctionaris er niet in slaagt te bemiddelen, verwordt de klacht tot een geschil. Dat geschil wordt aan de Geschillencommissie voorgelegd. Download hieronder het reglement behorende bij de Geschillencommissie waarbij ik ben aangesloten. Digitaal een klacht indienen bij de geschillencommissie kan hier.
   reglement Geschillencommissie

Nieuwsbrief

Wil je op de hoogte blijven van alle activiteiten van Het hart van Delfland,
meld je dan hieronder aan voor de nieuwsbrief die éénmaal per kwartaal uitkomt.