Cookieverklaring

Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Het hart van Delfland heeft hier geen invloed op. De IP-adressen van bezoekers worden geanonimiseerd en bovendien wordt alle "Analytics"-data na 26 maanden automatisch verwijderd.

Daarnaast wordt er op de website van Het hart van Delfland gebruik gemaakt van een zgn. Facebook-pixel, waarmee Het hart van Delfland het effect van haar Facebook-advertentiescampagnes kan meten. Informatie over het gegevensbeleid van Facebook vindt u hier.

Hoe zet u cookies uit?
Via de browserinstellingen op uw computer kunt u reeds geplaatste cookies verwijderen en het plaatsen van nieuwe cookies weigeren. De wijze waarop verschilt per browser; raadpleeg indien nodig de help functie van uw browser.

Let op: indien u cookies weigert en/of verwijdert kunt u niet altijd van alle mogelijkheden van een website gebruik maken. Daarnaast heeft het weigeren c.q. verwijderen van cookies alleen gevolgen voor de computer én browser waarop u deze handeling uitvoert. Indien u gebruik maakt van meerdere computers en/of browsers dient u de bovengenoemde handeling(en) zo vaak als nodig te herhalen.